Dierenosteopaat.com 

Praktijk voor osteopathie gespecialiseerd in paarden en honden regio zuid oost Brabant

 

Wat houdt osteopathie voor dieren in en doet een hondenosteopaat, paardenosteopaat of dierenosteopaat?

Dierenosteopathie is een manuele geneeswijze waarbij het gehele lichaam wordt meegenomen in het onderzoek en behandeling. "Manueel" wil zeggen dat enkel gewerkt wordt met de handen en niet met een hulpmiddel of attributen. Er wordt gewerkt aan de oorzaak van de klachten in plaats van het bestrijden van de symptomen. Dat betekent dat osteopathie zich richt op het nastreven van gezondheid en een gezond evenwicht en niet werkt aan een "ziekte". Soms wordt osteopathie onterecht als "zweverig" of "vaag" gezien, vooral omdat men niet goed weet wat het nu precies inhoud. Veel problemen of klachten kunnen echter niet door een medische interventie worden opgelost, zoals bijvoorbeeld rugklachten ten gevolge van een wervelblokkade. Bij osteopathie wordt verder gekeken naar de structuren in het lichaam, die met elkaar in verbinding staan. Deze structuren kunnen elkaar door de onderlinge connecties beïnvloeden. Hierdoor kan de oorzaak en het gevolg vaak ver van elkaar verwijderd zijn. Zo kan bijvoorbeeld een wervelblokkade in de overgang van de borstwervels naar de lumbale wervels, de oorzaak zijn voor overbelastingsklachten op de voorhand bij paarden. Een blokkade kan op zijn beurt ontstaan vanuit een disfunctie in de ingewanden. Maar ook een knieprobleem kan ontstaan door een wervelblokkade in lumbale wervelkolom. Het is aan de osteopaat om uit te zoeken waar de oorzaak van het probleem is ontstaan, om ze vervolgens op te lossen.

Osteopathische visie

Osteopathie bekijkt het lichaam vanuit drie deelgebieden: Het pariëtale systeem, de spieren, wervels, beenderen en gewrichten. Ten tweede het viscerale systeem: hieronder vallen de verschillende organen, bloedvaten en het lymfestelsel. Organen hebben een bepaalde beweeglijkheid, ook wel de motiliteit genoemd. Hierbij is het van belang dat die beweeglijkheid zo optimaal mogelijk is om goed te kunnen functioneren. Het laatste deelgebied is het craniosacrale systeem, de verbinding tussen de schedel en het heiligbeen. Deze zijn via de ruggenwervels met elkaar verbonden. Een osteopaat onderzoekt altijd alle drie systemen en richt zich dus niet enkel op één plek in het lichaam, waar het probleem zich bevindt of zich manifesteert. Wanneer er bewegingsverlies in één van deze drie systemen zit, veroorzaakt het een disbalans in het hele lichaam. Er wordt dus gekeken naar de linken die in het lichaam liggen en elkaar beïnvloeden, neurologisch, arterieel, musculair, tedineus, fasciaal enzv. Men dient dus ook de gevolgen in de andere systemen aan te pakken en kan dit niet los van elkaar zien. Centraal staat hierbij de wervelkolom met zijn nauwe verbintenis met het zenuwstelsel. Je ziet dus dat de osteopaat de wervelkolom altijd betrekt in zijn onderzoek en behandeling. 


Oorsprong en toepassing

Sinds 1874 worden de behandelmethodieken van de osteopathie al toegepast op mensen en in enige mate bij dieren. DrAndrew Taylor Still (6 augustus 1828 - 12 december 1917) was een Amerikaans arts die wordt gezien als de grondlegger van de osteopathie. Hij was een van de oprichters van Baker University, de oudste universiteit in de staat Kansas, en was oprichter van de American School of Osteopathy. Hij was tevens de eerste die osteopathie heeft toegepast bij dieren.

De dierenosteopathie heeft zich de laatste paar decennia verder ontwikkeld en er wordt steeds vaker een beroep gedaan op een dierenosteopaat. Dit kan de hondenosteopaat of paardenosteopaat zijn. Maar er zijn ook osteopaten die zich hebben toegelegd om beide te behandelden evenals katten of andere dieren, de dierenosteopaat. Essentieel is dat de dierenosteopaat ruime kennis heeft over de anatomie, fysiologie en pathologie, en deze kennis ook kan toepassen. Daarbij is het wenselijk dat de samenwerking met dierenartsen of andere disciplines dient te worden gefaciliteerd, om zo de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Zorg dat u altijd bij een gediplomeerde osteopaat terecht komt aangezien het helaas geen beschermd beroep is. Op www.icreo.com vindt u meer informatie over dierenosteopathie. Bij deze opleiding wordt minimaal een paramedische vooropleiding gevraagd, in tegenstelling tot andere opleidingen. Onze praktijk staat voor kwaliteit en deskundigheid die wordt gewaarborgd door een gediplomeerde dierenosteopaat. Sinds enkele jaren vergoedt de huisdieren ziektekosten verzekering van Reaal enkel de osteopathische behandeling van ICREO opgeleide behandelaars. 


Blog

Voor Paardenplein.nl, een onderdeel van het paardenblad Bit, hebben we een aantal blogs geschreven. In deze blogs wordt iedere keer een onderwerp belicht vanuit de osteopatische visie en ervaring.

Blog: Invloed van de organen op de mobiliteit van het paard

Blog: De huid, spiegel van het innerlijk functioneren *Als collum in het Bit geplaatst.

Blog: Goede voeding is geen garantie 

Blog:Verstoring van balans en de invloed op het lichaam 

Blog:Herstel na een behandeling *Als collum in het Bit geplaatst.

Blog: Verwachtingen

Blog: Voorbereiding op het bezoek van je osteopaat

Blog: Gedrag bij paarden

Blog: Behandelfrequentie

E-mailen
Bellen
Instagram